2 октомври 2015 | Становища

Стратегия за разкриване, експониране и опазване на паметниците на културата в София

Цел: Основната цел на разкриването, експонирането и опазването на паметниците на културата в София е възможно най-доброто представяне на историята, културните традиции и постижения на територията на София през вековете.

Постигането на тази цел ще допринесе за популяризирането на културните традиции и постижения на София у нас и в чужбина. Това може да допринесе съществено за увеличаване на културния туризъм у нас, който повишава престижа на страната и носи съществени финансови приходи.

За постигане на тези цели е необходимо да се извършат следните подобрения:

  1. Подобрения и възстановяване на паметниците и монументите, както и публичното изкуство:

а. Необходимо е спешно да се ремонтират или демонтират напълно рушащи се и представляващи заплаха за живота или здравето на гражданите паметници и монументи. (Най-яркият пример за такъв е паметникът пред НДК, който следва да бъде отстранен по най-бързия начин и възстановяването или изграждането отново на мемориалния комплекс на Първи и Шести Софийски пехотен полк съществувал на това място.)

Необходимо е да се демонтират паметници и монументи, които разпалват етническа или политическа вражда и да се прекрати строежа на нови такива обекти. Демонтираните паметници и монументи да се предоставят за съхранение и излагане в музей на паметта.

в. Необходимо е да се разрешат проблемите със собствеността и да се демонтират паметници и монументи от времето на социализма, изпълняващи единствено идеологическа мисия и да се предоставят за съхранение и излагане в музей на паметта.

г. Необходимо е да се демонтират остатъци от паметници, от които е останал само фундамента, а скулптурите им са откраднати. (Много примери за такива има в Южния парк.) Остатъците им да бъдат преработени за използване като части от нови паметници, ако е възможно.

д. Необходимо е създаването на публичен регистър на всички паметници, паметни плочи и публично изкуство.

  1. Подобрения на сградите – паметници на културата.

Необходимо е да се ремонтират и реставрират фасадите на представителните стари монументални сгради в центъра на София. За тази цел трябва да бъдат осигурени средства от европейски програми и/или от бюджета на Софийска община. (В момента поддръжката на тези сгради е оставена в ръцете на собствениците им, които нямат нужните средства за ремонт и реставрация на фасадите и те са в толкова окаяно състояние, че вместо да разкрасяват столицата създават усещане за мизерия и разруха на града).

Необходимо е да се ревизира и публикува регистърът на сградите – паметници на културата.

  1. Създаване на археологически комплекс Serdica.

а. Необходимо е създаване на археологически комплекс Serdica, обединяващ разкопаните части на римския град Сердика в обща система от археологически обекти, демонстрираща мащаба и значението на древния град. (В момента разкопаните части на римския град са напълно изолирани една от друга и не създават усещане за мащаба и значението му).

б. Необходимо е изграждане на алея, свързваща разкопаните части на римския град Сердика в обща система от археологически обекти, показваща древния град като едно цяло.

в. Необходимо е изграждане на информационен и демонстрационен център на археологическия комплекс Serdica, който да се намира в центъра на София и да дава на всеки желаещ пълна информация и видео презентация на находките от древния град.

  1. Създаване на стратегия за археологически разкопки и експониране на римския град Сердика.

а. Необходимо е създаване на стратегия за археологически разкопки и експониране на римския град Сердика, която да включва незастроени части от центъра на София, намиращи се над древния град. (Досега такива разкопки са били правени само спорадично във връзка с масивно строителство в Центъра.)

б. Необходимо е създаване на стратегия за промяна на пътната инфраструктура в центъра на София, свързана с археологическите разкопки и експонирането на римския град Сердика. (Досега няма изготвена такава стратегия.)

  1. Ежегодно трябва да се отделят средства и да се организира международен конкурс за публично изкуство на определено публично пространство.

Основната цел на разкриването, експонирането и опазването на паметниците на културата в София е възможно най-доброто представяне на историята, културните традиции и постижения на София през вековете.

 

Изготвил:

Доц., д-р Явор Шопов.

Директор на Института по Древни цивилизации, София

 

Благодарим на всички експерти, които се включиха с коментари и предложения в тази позиция.

Share