28 февруари 2017 | Актуално

Призив за подпомагане на предизборната кампания

ДЕОС сме част от коалиция “Движение Да България!” и като такива поемаме солидарно част от разходите за кампанията. Сумата, която горещо ви призоваваме да дарите, отива само и изключително за подпомагане на съвместните предизборни активности. По чисто правни причини титуляр на банковата сметка на коалицията е ПП Зелените. Затова за нас e важно да отбележите в дарението си като  основание за плащането: „Дарение ДЕОС” – така ще отбележите нашия принос за общата кауза.Също както и Вашия ЕГН, за да се отчетем успешно пред Сметната палата.

Още веднъж данните:

Получател: ПП Зелените

IBAN: BG80UNCR70001522858472

Oснование за превода: Дарение ДЕОС

(*) ВАЖНО:

Дарения могат да се правят само от физически лица. Дарение от едно физическо лице не може да надхвърля 10 000 (десет хиляди) лева. В случай че общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 460 лв. (една минимална работна заплата), дарителят представя декларация за произхода на дарените средства. Попълнената декларация трябва да бъде изпратена сканирана на имейл: team@dabulgaria.bg и оригиналът задължително трябва да бъде изпратен по пощата на адрес: гр. София, 1164, ул. „Драган Цанков“ 12-16, ет. 2, ап. 7.

Благодарим ви предварително! Следете нашите прояви, за да се видим скоро на живо!

Share