Защита на личните данни

ПП ДЕОС е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

20150303_Сертификат-администратор-на-лични-данни
Share