3 януари 2017 | Актуално

ПОКАНА ЗА ОБЩО ПРИСЪСТВЕНО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на ДЕОС,

На 28.01.2017  (събота) в гр. София ще се проведе Общо присъствено събрание на нашата организация при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за периода от последното Общо събрание насам (12.03.2016 – 28.01.2017)
2. Разглеждане на оставката на Председателя на Управителния съвет и избор на нов Председател
3. Обсъждане промени в Устава на организацията
4. Потвърждаване/избор на Управителен съвет и Надзорен съвет
5. Обсъждане на политическата ситуация в страната и евентуалните действия на ДЕОС
6. Разни

Mястото на провеждане е гр. София, Зала Г8, ул. „Уилям Гладстон“ 8. Началният час е 13:00 ч.

УС на ДЕОС

Share