15 февруари 2017 | Activities

Как ще номинираме и избираме кандидатите за изборите на ДЕОС?

На заседанието си от 14.02.2017 г. Управителният съвет (УС) на ПП ДЕОС прие следния документ:

Вътрешноизборен процес

 

Описание на технологията за номиниране, одобряване и подредба на кандидати за ДЕОС листи за парламентарни избори на 26 март 2017 г.

 

  1. Относно

Този документ има за цел да опише конкретните действия, необходими за провеждането на успешни номинации и подреждане на листите на ПП ДЕОС за парламентарните избори на 26 март 2017 г..

За рамка на действията се прилагат вече гласуваните точки от устава на ПП ДЕОС, съобразени както с кратките срокове за провеждане, така и конкретната ситуация на коалиция.

Цитат на конкретните точки от устава, имащи отношение към този документ:

Изборни листи – определяме кандидатите си с участието на гражданите

5.1 Листи за избори на Народно събрание и Европейски парламент

5.1.1 За подготовката на номинации се провеждат първични избори онлайн. На всички заинтересовани кандидати се дава възможност да участват в изслушване пред Общото събрание. Номинирани са всички кандидати, които получат обикновено мнозинство от подадените действителни гласове. След това кандидатите получават възможността да се представят на публично достъпен уебсайт, където да влязат в диалог с избирателите (онлайн изслушване) и да участват в първичните избори. Членството в ДЕОС не е предпоставка за участието като кандидат в първичните избори.

5.1.2 Гласуването в първичните избори не е обвързано с членство в ДЕОС. Активно избирателно право в тях имат всички граждани с избирателни права в България. Гласуването на нечленове на ДЕОС може да бъде обвързано с предварителното постъпване на определено от Управителен съвет дарение. При съмнение за манипулация или наличието на технически недостатъци, Управителен съвет отправя към Надзорен съвет искане да извърши проверка. Надзорен съвет може да обяви първичните избори за невалидни, ако проверката му покаже наличието на манипулация или технически проблеми. В този случай Общото събрание подрежда кандидатите и тяхната последователност в листите. Същото се отнася и за случаите, в които първични избори не могат да бъдат проведени по други причини.

5.1.3а Всеки избирател в първичните избори може да гласува само веднъж. Той / тя трябва да даде точки на петима кандидати от списъка на номинираните, като на най предпочитания си кандидат дава 5 точки, на следващия 4 и така до последния от петимата, на който дава само 1 точка. Валиден е само вотът, при който избирателят разпределя точки по указания ред между петима кандидати.

5.1.3 Сумата на дадените за всеки кандидат точки се разделя на броя на подадени валидни гласове, като резултатът формира гражданското предложение за парламентарна листа.

5.1.4 На същия принцип номинираните кандидати се подлагат на избор и от членовете на Разширения управителен съвет. Сумата на дадените за всеки кандидат точки се разделя на броя на действителните гласове, като резултатът формира предложението на Управителен съвет.

5.1.5 На същия принцип номинираните кандидати се подлагат на избор и от членовете на Общото събрание. Сумата на дадените за всеки кандидат точки от Общото събрание се дели на броя на действителните гласове, резултатът формира предложението на членовете. Участието в първичния избор по чл. 5.1.2 не изключва участието в избора по чл. 5.1.4 и 5.1.5.

5.1.6 Разпределните при предложенията по чл. 5.1.2 до 5.1.5 точки се събират и сумата им определя обвързващото класиране на кандидатите в листата на ДЕОС.

2. Необходими действия

Особености:

 

 

Особености:

08.02.2017

 

09.02.2017 – 13.02.2017

 

13.02.2017 – 14.02.2017

 

15.02.2017 (00:00) – 15.02.2017 (24:00)

Представяне на номинираните – В статия в сайта ни ще има линкове, които да водят към Facebook страница „Въпроси към номинираните“.

Въпросите ще се събират на едно място, като ще се адресират до конкретен кандидат.

 

15.02.2017 (00:00) – 15.02.2017 (24:00)

 

15.02.2017 (00:00) – 15.02.2017 (24:00)

 

16.02.2017 (00:00) – 16.02.2017 (24:00)

 

Пример:

от Калин Григоров Христов:

5.Петко Петков

4.Марияна Петкова

3.Мария Иванова

2.Иван Иванов

1.Георги Георгиев

 

16.02.2017 (00:00) – 16.02.2017 (24:00)

Пример:

от Калин Григоров Христов:

5.Петко Петков

4.Марияна Петкова

3.Мария Иванова

2.Иван Иванов

1.Георги Георгиев

 

16.02.2017 (00:00) – 16.02.2017 (24:00)

Пример:

от Калин Григоров Христов:

5.Петко Петков

4.Марияна Петкова

3.Мария Иванова

2.Иван Иванов

1.Георги Георгиев

 

16.02.2017 (00:00) – 16.02.2017 (24:00)

УС ще подреди листите заедно с коалиционните партньори, съобразявайки се с тежестите от проведеното вътрешнопартийно гласуване.

 

Share