29 септември 2015 | Актуално

Не на Uber-регулацията. Да на свободната инициатива

uber

Повод за тази позиция ни дава определение 9696 на Върховния административен съд (ВАС). То потвърждава предварителното изпълнение на постановеното по-рано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) решение за спиране дейността на компанията Uber в София.

Предисторията е ясна – КЗК прие, че Uber нарушава правилата за нелоялна конкуренция, защото си спестява т. нар. „утежняващи изисквания“, на които са изложени таксиметровите фирми съобразно Закона за автомобилните превози.

За нас в ДЕОС това развитие е ненормално и нелогично.

Защото то наказва предоставянето на услуги в духа на информационното общество. Чрез достъп до мобилно приложение, без директно разплащане в брой, съответно без таксиметрови апарати, снабдени с попми и какви ли не изобретения за измама срещу всички нас – потребителите.

Ние в ДЕОС виждаме основния проблем тук в неадекватното законодателство. Защото то не е в полза на хората, тъй като потиска свободната икономическа инициатива и облагодетелства действащата със затормозяващи регулации бюрокрация.

Ние ще работим за промяната на това законодателство.

Защото изискванията му пораждат корупция, а не допринасят нито за повече сигурност, нито за повече потребителски комфорт. Отделно от това те се явяват сериозна пречка и пред честните доставчици на таксиметрова услуга, чиято работа не е да задоволяват бюрократи, а да превозват клиенти срещу заплащане.

В ДЕОС вярваме в конкуренцията и пазарната икономика. И казваме „не на Uber-регулацията, да на свободната инициатива!“. Вярваме също така, че когато освободим таксиметровите компании и Uber от ненужни изисквания, те ще могат да играят пазарно и да се състезават свободно. От което ще печелим всички ние – хората.

 

Share