18 февруари 2017 | Избори 2017

Какво правят нашите застъпници по време на избори?

Всеки наш застъпник получава удостоверение от ОИК и бадж с надпис „ЗАСТЪПНИК“. Важно е на 26-и март да го носите с вас и в изборното помещение да си го сложите. Важно е също да носите винаги със себе си оригинала на удостоверението, издадено от ОИК и да не го оставяте на представителите на СИК, които могат да ви го поискат за справка. Те имат право да си направят копие и да ви запишат данните, но оригиналът на удостоверението е постоянно с вас. По правило (според Изборния кодекс) в изборното помещение не могат да присъстват хора без ясни обозначения. Всички са длъжни да носят само утвърдени от ЦИК отличителни знаци по образец – на бял фон е изписано съответно: „ЗАСТЪПНИК“, „НАБЛЮДАТЕЛ“ и т.н. Обозначителни знаци носят и членовете на комисията. Ако не носят тези знаци или носят знаци, които не отговарят на утвърдения от ЦИК образец, се отстраняват от изборното помещение.

Изборният ден се открива в 6,00 часа на 26 март 2017 г., но не по-късно от 7,00 часа. Това в случай, че в 6,00 часа не са се явили повече от половината членове на СИК. Толкова рано сутринта е малко вероятно да има някакви нарушения и не е необходимо да бъдете там.

Когато отидете в избраната от вас секция, се легитимирате пред СИК с лична карта и удостоверение, издадено от ОИК за застъпниците.

Имате право да присъствате по време на гласуването, но без да пречите на изборния процес. В изборното помещение трябва да има предвидени за вас места.

В следобедните часове и най-вече след 17 часа може да наблюдавате купен или контролиран вот. Обаче няма да го забележите в изборното помещение, а в коридорите на училището или в двора.

Какво може да видите: В коридорите на училището – едни и същи хора придружават различни избиратели до изборните помещения, изчакват ги пред вратата и след това ги изпращат. И така многократно. На двора – един и същ автомобил да докарва групи избиратели, също да ги изчаква и след това да ги връща. Това също се повтаря. Ако станете свидетел на такава ситуация, моля да направите снимки или видео (дискретно) и да ни сигнализирате по телефона.

В изборното помещение нямате право да снимате.

За да се ориентирате в обстановката и да забележите каквито и да са тенденции, ви е необходим поне половин час.

Изборният ден приключва в 19,00 часа. Желателно е вие да сте в помещението около 18.30 часа. Възможно е да се струпат опашки и на места изборния ден да бъде удължен до 20 ч. (за да могат всички желаещи да гласуват). Не се допуска гласуване след 20,00 часа.

След затваряне на секцията на присъстващите се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете. Преброяващият съобщава на висок глас резултатите, които установява. Присъстващите са длъжни да спазват реда в помещението, да спазват указанията на председателя на СИК и да не пречат или препятстват работата на СИК.

Бюлетините се делят по партии (номера) и на валидни-невалидни. Невалидните се отстраняват. Тук е важно да следим дали сред невалидните бюлетини има такива за ДЕОС. Ако има, да ги погледнем отблизо, за да се уверим, че наистина са невалидни.

Невалидни бюлетини са:

ВАЖНО! Ако на бюлетината е отбелязана партия (т.е. едно квадратче е маркирано с V или Х), но са отбелязани повече от една преференции (т.е. няколко кръгчета са маркирани), то това е ВАЛИДНА бюлетина. Тя се брои като валидна без преференции. Все пак помнете, че “само СИК е компетентна да установи кой глас е действителен или недействителен! Присъстващите лица не могат да се намесват в работата на СИК при преброяване на гласовете и установяване на тяхната действителност/недействителност”. За всяка бюлетина, за която има спор, се съставя протокол. Като застъпници ние можем да направим възражение в писмен вид, което да бъде приложено към изборните книжа.

След като е попълнен протокола, той се подписва от всички членове на комисията. От този подписан протокол се правят копията за всички желаещи. Копията се заверяват с “Вярно с оригинала” от двама от членовете на комисията. Моля, вземете пълно копие от протокола.

Share