15 май 2017 | Становища

Какво и защо направихме на последното Общо събрание от 13 май 2017 г.

ДЕОС винаги сме били радетели за прозрачност, чистота на позициите и навременност на действията. Затова споделяме с всички факти от последното ни Общо събрание. Проведохме го на 13 май 2017 г.

1) Потвърдихме взетото решение на Надзорен съвет на ДЕОС от 9 май 2017 г. – прекратяване членството на Виктор Лилов. Мотивите за това решение са:

– Настояването на Виктор Лилов да бъде поставен на избираемо място в листите за изборите на 26 март 2017 единствено заради позицията му на Председател. Надзорен съвет с мнозинство и особено мнение счита това за грубо нарушение на Устава и проведените съгласно него първични избори, които не отредиха такова място за Виктор.

Уточняваме, че ДЕОС е единствената партия с детайлно разписани правила за вътрешни избори и единствената, която „реди листи“ само и единствено като резултат от тези вътрешни избори.

– Надзорен съвет остро осъжда Управителен съвет и неговия председател Виктор Лилов за редица непремерени действия, поставили под заплаха съществуването на коалицията за парламентарните изборите 2017 г. Така се проваля и работата на всички наши членове и симпатизанти, ДЕОС да бъде уважаван и предвидим партньор и участник в българската политика.

Обръщаме внимание, че уставът ни предвижда право на всеки изключен да обжалва изключването си в двуседмичен срок пред Общото ни събрание. Тъй като Надзорен съвет изключи Виктор Лилов само няколко дни преди провеждането на насрочено 3 седмици преди това присъствено Общо събрание, той упражни правото си и обжалва своето изключване пред него. След изтощителна дискусия, участниците в Общото ни събрание потвърдиха решението на Надзорен съвет. С това изключването стана окончателно.

С това действие потвърждаваме ценностите и принципите на либерализма – върховенство на правилата, които важат еднакво за всеки, независимо от заеманата позиция. Решението ни беше трудно, но принципите и ценностите, заради които създадохме ДЕОС, са по-важни от личностните амбиции или индивидуалните виждания. Пожелаваме успех на Виктор по неговия път и оставаме твърдо решени да работим по основните приоритети на ДЕОС – правоприлагане, устойчиво развитие и образование.

Тук може да намерите:

Кратка версия на решението на НС на ПП ДЕОС от 9 май 2017 г.

Пълна версия на решението на НС на ПП ДЕОС от 9 май 2017 г.

2) Гласувахме вот на недоверие на Управителен съвет. Той бе и в резултат на блокиране на работата му заради непреодолими разногласия, неизпълнение на поставените цели и нежелание за поемане на отговоорност от част от екипа, довели до оставките на двама от членовете на този орган, които са и двама от учредителите на ДЕОС от 2014 г.

3) Избрахме нов Управителен съвет в състав: Александър Петров, Иван Господинов, Михаил-Ернесто Михайлов, Таня Иванова и Филип Дудин, като Александър и Иван ще действат като негови съпредседатели. Всеки от членовете на новия УС ще представим на сайта ни deos.bg.

4) Взехме предвид оставката на Светла Енчева от Надзорен съвет, като на мястото й избрахме Арян Ван Ирсел.

Share