8 юли 2017 | Актуално

Готвените промени в Закона за съдебната власт са бърза писта към установяване на авторитарна диктатура

Готвените промени в Закона за съдебната власт

На 5 юли стана известно, че депутати от управляващото мнозинство са внесли законопроект за промени в Закона за съдебната власт, с който се нанася тежък удар върху основни граждански права на съдиите, прокурорите и следователите – хората, упражняващи магистратски професии у нас.

С проекта, под измисления предлог за „опазване на независимостта на съдебната власт“ се забранява на организациите на магистратите, и най-вече на Съюза на съдиите, да получават каквото и да е финансиране „от чужбина“. Тези организации, ако проектът стане закон, ще могат да се финансират единствено от членски внос и дарения на членовете си.

Това ще означава, че сдруженията на магистратите няма да могат да участват в никакви проекти за повишаване на квалификацията и за развитие на обществената си дейност, ако те са финансирани от чужбина. Скандалното и парадоксалното в разтегливо формулираните клаузи на проекта е, че български граждани, които заради членстовото на страната ни в Европейския съюз, автоматично са и граждани на ЕС, няма да могат да ползват правото си да се сдружават, развиват професионално и занимават с общественополезна дейност чрез проекти, осъществявани вътре в самия Европейски съюз.

Целта на предлаганите ограничения е съвсем ясна. И тя удря най-вече по съдиите. Конкретно Съюза на съдиите (ССБ), който е най-многобройната и значителната организация в сферата на Темида. С независимото си и критично поведение ССБ видимо много силно дразни както властимащите в правителство и парламент, така и мнозинството във Висшия съдебен съвет, намиращо се под контрола на Главния прокурор Цацаров. На тази организация, образно казано, трябва да бъде „затворена устата“, като й се забрани да говори обосновано – чрез резултати от финансирани най-вече от ЕС проекти – за коренните недостатъци в съдебната система.

Но дори извън темата за финансирането, внесеният законопроект е ужасяващо проблемен – той цели да препятства не само сдружаването на магистрати в собствените им професионални организации, но и им забранява да участват в управителни органи на общи сдружения с представители на други юридически професии, каквато организация например е Съюзът на юристите в България. Последното е тотален парадокс и законодателен идиотизъм в едно. То не само ни кара да се съмняваме в законотворческия, но и в чисто човешкия, капацитет на вносителите на този законопроект.

Именно поради това ние от ДЕОС смятаме, че предлаганите промени най-грубо погазват конституционни права, най-вече правото на сдружаване, на важна категория български граждани.

ДЕОС също така сме на мнение, че тези предложения, ако бъдат приети, ще поставят под въпрос принадлежността на страната ни към семейството на свободните и демократични държави. Те са път към установяване на авторитарна диктатура в България. В страна, която е членка на Европейския съюз не може да има такива ограничения. Те са характерни единствено за открито авторитарни държави като Русия или Турция.

ДЕОС призоваваме народните представители да се опомнят, да си дадат сметка, че ако тези предложения станат закон, държавата ни най-малко ще стане за смях в ЕС, който се готвим да председателстваме. Нека те и най-вече депутатите от мнозинството да си помислят дали първосигналното им раздразнение от независимите – каквито впрочем следва да са по Конституция – магистратски гласове трябва да води до законодателна вендета? Да принуди неудобните да млъкнат, пък било и на цената България завинаги да напусне групата на страните с либерална демокрация?

Все още не е късно подготвяният тежък удар по магистратите у нас да бъде спрян.

ДЕОС призоваваме управляващото мнозинство да дойде на себе си и в най-кратък срок да оттегли този безумен законопроект!

София, 08 Юли 2017 г.
От УС на ПП ДЕОС

Share