Авторско, но и право – да не повтаряме грешките от ACTA!
В държавата на мафията не сме граждани, а човешки отпадък
МОН, долу ръцете от учебната програма!