Проектът за „Закон за противодействие на тероризма“ е ненужен и направо опасен
Свободата да носим оръжие – въпрос на административен капацитет и култура
3 милиарда бюджетен излишък – удобен буфер за реформа в данъчната система