15 април 2018 | Актуално

Декларация от Общото събрание на ПП ДЕОС, проведено на 15.04.2018

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Преди малко повече от четири години създадохме ДЕОС като политически инструмент за постигането на една България, в която всички ние с удоволствие работим и живеем, а децата ни учат и играят. От  натрупания за това време политически опит установихме, че постигането на тази цел изисква повече и съвместни усилия, поставени на широка и здрава основа. В този смисъл разпознаваме настоящия момент като подходящ за обединяване на демократичната общност и даваме своя принос за нейната консолидация с взетото днес на Общо събрание решение за разпускане на партията.

В духа на съвместните действия на демократичната общност от последната година и в контекста на положената първа стъпка със създаването на политическия съюз „Демократична България“, насърчаваме своите членове, симпатизанти и избиратели да намерят начин да подкрепят активно създаването и поддържането на силна проевропейска алтернатива на управляващото мнозинство и на парламентарно представената му псевдоопозиция.

 

Общо събрание на ДЕОС

София, 15.04.2018

 

Share