27 септември 2014 | Становища

Устойчиво развитие. Бюджет и финанси. Икономика

Дискусиите за бюджетната политика трябва да следват няколко основополагащи принципа:

  1. Отказ от популистката реторика, която почива на неправилни интерпретации на икономическата наука.
  2. Признаване на значението на балансирания държавен бюджет като елемент от разумна държавническа политика и буфер срещу привнесени кризисни ситуации.
  3. Публикуване на анализи на ползите и разходите преди извършването на значими инвестиции с обществени средства. (прочети повече)

Спазването на тези принципи ще предотврати излишните дискусии дали е необходима или не актуализация на бюджет в средата на годината.

Анализи на приходите и разходите ще предотвратят  и излишни дискусии дали е нужен или не голям проект като Южен поток например.

Share