2 септември 2014 | ДЕОС Работи

С Русия – по европейски

С действията си от последните месеци Русия систематично и многократно нарушава международното право. В ДЕОС смятаме, че Европейският съюз (в това число и България) не може да продължава да гледа безучастно, а следва единодушно да заеме решителна и непоколебима позиция срещу руските действия. Трябва да бъде приложен принципът „единна Европа говори с един глас“.

В ДЕОС смятаме вмешателството на Русия в Украйна за крайно недопустимо, тъй като то противоречи не само на руската конституция, но и на международното право, конкретно на принципа на суверенитет на националните държави. Също така, де юре, нахлуването на армейски подразделения в независима държава се счита за престъпление срещу човечеството. Към това следва да добавим и, че използването за целта на руски военни, маскирани като местно население, е военно престъпление. Не му ли се противопоставим решително сега, то рискуваме да превърнем разпаления и поддържания от Русия конфликт в силно експлозивен прецедент за други подобни сблъсъци.

Поради това в ДЕОС заемаме позицията за засилване на икономическите санкции, които следва да вървят паралелно с прекратяването на руския енергиен монопол в Европа. Това е постижимо чрез ускоряване на строежа на алтернативните газови коридори и чрез създаването и спазването на обща енергийна политика на договаряне на доставките.

При необходимост, икономическите санкции срещу Русия трябва да се подкрепят и с политически такива. Като примери могат да служат ограничаването на двустранното или международното сътрудничество с Руската федерация или дори изключването ѝ от участие в международни организации.

В същото време единственото приемливо решение е мирното и то следва да се постигне с мирен и задълбочен диалог. В тази връзка призоваваме руското държавно ръководство и дипломация да намерят сили и да участват дейно в него.

Днес България е част от Европейския съюз, но културно и исторически е свързана с православно-славянската общност. При наличие на достатъчно политическа воля, страната ни би могла с достойнство да даде своя принос за мирното решаване на конфликта. С това България ще заеме далеч по-категорично място в международната политика и веднъж завинаги ще тушира упреците, че е „троянският кон“ на Русия в Европа.

За ДЕОС по темата работиха:

Share