11 ноември 2014 | ДЕОС Работи

Свободни и равни! В 9 точки и половина

Днес, дори и в условията на демокрация, често ставаме свидетели на действия и бездействия, ограничаващи човешките права.

Ние в ДЕОС се обявяваме категорично в подкрепа на правото на брак между хора от един и същи пол, правото им да използват всички социални придобивки, които българските граждани имат, без да бъдат дискриминирани поради сексуалната си ориентация, правото им да бъдат пълноправни родители на децата на партньора си, както и да имат право да осиновяват деца, и ще работим с всички сили за това.

Ние в ДЕОС имаме политическата воля да заявим:

1. Еднополовите двойки трябва да имат право да отстояват идентичността си на обществени места по начин, по който законът позволява и на хетеросексуалните двойки.

2. Бракът е съюз, уповаващ се на взаимна обич и грижа, а не на полова принадлежност. Никой закон или друг юридически текст не може да ограничава това право на човека само поради неговата сексуална ориентация.

3. Легализирането на еднополовите бракове не накърнява и не отнема ничии човешки права, докато забраната им потъпква равнопоставеността в обществото.

4. Юридическата забрана на еднополовите бракове води до редица социални проблеми пред хомосексуалните двойки. Да подкрепят своя партньор в тежки моменти на болест при хоспитализация, да имат право на наследяване, защита при прекратяване на отношенията и не на последно място – правото да осиновят детето на техния партньор или съвместното осиновяване на дете от институция, са само част от правата, които в този момент имат само хетеросекуалните брачни двойки.  

5. Пълното, съвместно осиновяване, което е логично следствие от легализирането на еднополовите бракове, ще осигури стабилен дом и уютна семейна обстановка на много деца, които в момента живеят в условия на нищета и недостатъчна грижа в институциите.

6. Ограничаването на правото на еднополовите  двойки да бъдат равноправни родители е дискриминация, основана единствено на сексуална ориентация, което от своя страна е недопустимо в едно демократично общество.

7. Забраната на еднополовите бракове е опасно послание към обществото, че дискриминацията е безнаказано деяние, подкрепяно (без)законно от повечето политически партии в България.

8. Бездействието на институциите пред проявите на хомофобия е изключително погрешна практика, която отдалечава страната ни от правовата държава, в която всички ние бихме искали да живеем.

9. Настояваме за спешни промени в Семейния кодекс, от който да се премахнат текстовете, дискриминиращи еднополовите двойки. Ние от ДЕОС заявяваме своята готовност да подкрепим всяка крачка в посока на тази промяна. (Още по темата)

½ . Не стойте със скръстени ръце, действайте!

Името на ДЕОС свързваме с това, че сме дейни. Ние искаме промяна и сме готови да действаме за нейното постигане. Бъдете дейни и вие – присъединете се към нас!

За ДЕОС по темата работиха:

Share