18 ноември 2014 | Становища

Разпознавате ли езика на омразата?

Вчера в София бе проведено обучение „Език на омразата в интернет“. Ние от ДЕОС присъствахме, тъй като намираме за силно обезпокоително нарастването на нетоларантността и езика на омразата и в родния Интернет през последните години.

Езикът на омразата е явление, познато не само в България, но също и в целия свят, като в ЕС всяка страна-членка има своя Национална програма за No Hate Movement. Интересното е, че в българския език все още няма точна дума за „hate speech“, също като и за думата „корупция“.

Езикът на омразата има няколко проявления – чрез слово, снимка, действие или показване на неодобрение. Изразява се в расова омраза, ксенофобия, атисемитизъм и други форми на омраза, базирани на нетолератност. Езикът на омразата е адресиран най-често спрямо етническа принадлежност, цвят на кожата, език, религия, култура, пол, сексуална идентификация. Към така изброените могат да се прибавят още някои специфични фокус групи като например жените-шофьори или възрастните хора (виден български политик нарече пенсионерите „лош материал“).

Акцент в семинара в София беше презентацията на Иванка Иванова – Директор Юридическа програма на Институт Отворено Общество, която представи две социологически изследвания по темата „Реч на омразата“, проведени на анкетен принцип през 2013 и 2014, които ще бъдат подробно представени на форум в София през декември тази година.

Тези изследвания очертават няколко аспекта на бъдеща работа по темата „Език на омразата“, а именно:

Друг интересен момент в срещата беше презентацията и уъркшопа на Satu Sussana Valtere, обучител от Европейския съвет. Тя подчерта, че нарича блогърите активисти, не просто онлайн активисти. Те са важните хора, те са доброволците, които освен онлайн в социалните мрежи и в блоговете си, участват и в множество акции, като продължение на тяхната словесна позиция по дадена тема.

Изключително важно е да правим разлика  между „Език на омразата“ и „Свобода на словото“. Можем да критикуваме дадена тема, но когато се фокусираме върху конкретен елемент или фокус-група от „Езика на омразата“, когато прекрачваме границата и минаваме в „Език на омразата“ и извършваме hate crime (Българското законодателство има конкретни членове в Наказателния кодекс, които описват точно какъв тип наказание се предвижда за всеки отделен случай на проява на „Език на омразата“, за това говори в началото на семинара Красимир Кънев – Директор Български Хелзински комитет.)

Речта на омразата е опасна, защото създава омраза и може да подтикне към убийство или самоубийство. Проблемът в България е, че не се спазва закона и не се осъждат хората, които дискриминират, изразяват открито омраза или подтикват към омраза.

Ние в ДЕОС твърдо сме за нулева толерантност към проявите на езика на омразата и категоричното спазване на закона.

За подробности по темата: nohatespeechmovement.org

За ДЕОС,

Ивет Лолова,

Жюстин Томс

Share