Правоприлагане

Ние в ДЕОС твърдо вярваме в ефективните и ефикасните решения на обществени проблеми и оценяваме приноса на всички наши членове и симпатизанти, които в момента работят по изработване на платформата по заложените приоритети.

В приоритет Правоприлагане сме идентифицирали три ключови области: