6 януари 2015 | ДЕОС Работи

Пенсионно-осигурителната система в 9 точки и 1/2

Пенсията възможна

От разгорелия се дебат в края на миналата година (и продължаващ) едно е сигурно – реформата на пенсионно-осигурителния модел, макар закъсняла и непопулярна, е крайно наложителна. Прочее, като всяка друга реформа, дълго отлагана във времето. Другото сигурно е, че дебат също е необходим и той не бива да бъде политически оцветен.

В типичния за ДЕОС формат 9 и ½ ето как може да изглежда бъдещият пенсионен модел на България:

  1. Всички новопостъпили на пазара на труда се осигуряват само в частен пенсионен фонд. Цялата им вноска отива там и те имат право да изберат фонда си. Правилата за прехвърляне на партиди между фондовете се запазват.
  2. Предвид увеличения ресурс на пенсинонните фондове са нужни гаранции за доброто прилагане на правилата от страна на регулатора. Засега КФН не се представя добре и демонстрира сериозна нужда от подобрение на дейността си. Правилата за инвестиции могат да съдържат възможности за търсене на по-висока доходност при спазване на по-широк диапазон на стабилност. Фондовете се задължават към повече прозрачност чрез по-лесно и удобно предоставяне на информация на своите вложители.
  3. Въвежда се постоянно правило за увеличаване на пенсионната възраст и стаж, което да отчита повишената продължителност на живот.
  4. Преразглеждат се всички критерии за категорийни работници, като се намира справедлив начин за намаляване на професиите, които подлежат на ранно пенсиониране. Преференциите за служителите от сектор „Сигурност и отбрана“ се намаляват или премахват напълно, като на служителите се предоставят други, зависещи от ефективността на работата им, стимули.
  5. Партидите на родените след 1959-та година в НОИ се индивидуализират. Това създава предпоставки за конкуренция между НОИ и частните фондове. Защото истински избор има само там, където има конкуренция.
  6. Всяка година 50% от бюджетния излишък се превежда в НОИ, чието ръководство разиграва томбола с индивидуалните партиди и печелившите ЕГН-та прехвърлят индивидуалните си партиди в избрания вече частен пенсионен фонд. За необходимостта от балансирана бюджетна политика вече сме говорили.
  7. Приватизацията се ускорява отново и приходите от нея отиват директно в Сребърния фонд. Държавата продължава да е голям собственик на активи (особено в енергетиката) и има възможности да генерира приходи от там.
  8. НОИ изплаща и индексира редовно (по предварително известно правило) пенсиите на сегашните пенсионери до отпадането на всички от солидарния пенсионен модел (и последващо закриване на НОИ в сегашния му вид).
  9. Частните пенсионни фондове създават солидарен фонд, който поема изплащането на инвалидни и социални пенсии, като контролира по зададени правила критериите за получаването им, както и осъществява превенция срещу измамите с тях. Например – неправомерно отпуснати инвалидни пенсии да подлежат на съдебен контрол и връщане при открити нередности.

И ½ – бъди деен, направи промяната, ела в ДЕОС.

Ако харесваш това, което правим, можеш да ни подкрепиш – с време или със средства.

Share