9 януари 2015 | Отчети

Отчет на ДЕОС за декември 2014г.

От декември миналата година отчитаме приходите и разходите на партия ДЕОС и продължаваме да го правим всеки месец. Това е първият отчет на банковата сметка на партията и отново прозрачно и честно – до стотинка.

Отчетен период Декември 2014
Остатък от предходен период 0.00
Приходи
1 Членски внос 620.00
2 Дарения 1,101.75
Общо приходи 1,721.75
Разходи
1    
2    
3    
Общо разходи 0.00
Остатък за следващ период 1,721.75
* Списък на дарителите  
1 Кирил Тодоров  
2 Момчил Якимов  
3 Мариела Пенчева  
4 Емил А. Георгиев  
5 Иво Соколов  
6 Калин Блажев  
7 Кирил Галев  
8 Вася Атанасова  
9 Кристиян Михайлов  
10 Делян Делчев  
11 Явор Чаталбашев  
12 Мария Карабойчева  
13 Николай Карабойчев  

Всички индивидуални дарения са под законовия минимум за деклариране, поради което не публикуваме и сканирани декларации за произход на сумата. Наличността по сметката на Сдружение ДЕОС остава непроменена от предния месец.

Share