5 февруари 2015 | Отчети

Отчет за януари 2015 година

Както всеки месец и този отчитаме приходите и разходите на ДЕОС, всеки месец, до стотинка

 

Отчетен период Февруари 2015
Остатък от предходен период 1,549.75
Приходи
1 Членски внос 540.00
2 Дарения 380.00
Общо приходи 920.00
Разходи
1 годишна такса поддръжка на банкова сметка 172.00
Общо разходи 172.00
Остатък за следващ период 2,297.75
* Списък на дарителите  
1 Йордан Тиков  
2 Апостол Дянков  
3 Жюстин Томс  
4 Михаил Ернесто Михайлов  
Share