2 юли 2015 | Отчети

Отчет за юни 2015 година

Както всеки месец и този отчитаме всички наши приходи и разходи, както сме го правили винаги досега. През юни 2015 година стартирахме кампания за набиране на средства за провеждане на социологическо проучване и то вече се провежда. Сумата за него ще бъде отчетена в следващия период.

Отчетен период Юни 2015
Остатък от предходен период 1,785.95
Приходи
1 Членски внос 0.00
2 Дарения 3,249.00
Общо приходи 3,249.00
Разходи
1 Банкови такси и комисиони 13.69
Общо разходи 13.69
Остатък за следващ период 4,721.26
* Списък на дарителите  
1 Цветелина Дучева  
2 Виталий Минов  
3 Цветомира Пашова-Салим  
4 Милко Георгиев  
5 Силвия Овчарова  
6 Емил Коен  
7 Виктор Лилов  
8 Катина Пенева  
9 Гаврил Димитров  
10 Борил Гуринов  
11 Калин Блажев  
12 Кирил Галев  
13 Филип Дудин  
14 Кирил Тодоров  
15 Ясен Савов  
16 Павлина Върбанова  
17 Станислав Миков  
18 Радина Цанева  
19 Иван Минчев  
20 Момчил Якимов  
21 Юлия Узунова  
22 Соня Христова-Ошавкова  
23 Арян Ван Еерсел  
24 Николай Петров  
25 Ясен Живков  
26 Надка Русева  
27 Даниел Апостолов  
28 Орлин Чочов
29 Емил Георгиев
Share