29 юни 2014 | Отчети

Отчет за юни 2014 година

Както винаги в края на всеки месец – отчетът на ДЕОС е публичен:

 

Отчетен период юни 2014 година
Остатък от предишен месец 263.41
Приходи
1 Дарения по банков път или еквивалентни канали (paypal, epay)* 1506.91
2 Приходи от продажба на тениски 230.00
Общо приходи 1736.91
Разходи
1 Банкови такси и комисиони 19.57
2 Организиране на дискусия “Образование” в SOHO-София 72.00
Общо разходи 91.57
Остатък за следващ период 1908.75
* Списък на дарителите
1 Камен Козарев
2 Михаил Въжаров
3 Милко Георгиев
4 Георги Стаматов
5 Емил Георгиев
6 Борил Гуринов
7 Мануела Бончева
8 Явор Ганчев
9 Румяна Йохнева
10 Катина Пенева
11 Михаил-Ернесто Михайлов
12 Христо Георгиев
13 Калин Блажев
14 Златка Петева
15 Мариела Пенчева
Share