1 август 2015 | ДЕОС Работи

Отчет за юли 2015 година

Отчетен период Юли 2015
Коригиран остатък от предходен период 4 946.09
Приходи
1 Членски внос 70.00
2 Дарения 1 255.00
Общо приходи 1 325.00
Разходи
1 Банкови такси и комисиони 2.94
2 Производство на банери 51.59
3 Производство на листовки 146.40
4 Предпечатарски услуги 30.39
Общо разходи 231.32
Остатък за следващ период 6 039.77
* Списък на дарителите  
1 Кирил Тодоров  
2 Жюстин Томс  
3 Катина Пенева  
4 Димитър Мурджев  
5 Ариян Ван Еерсел  
6 Александър Петров  
7 Виталий Минов  
8 Момчил Якимов  
Share