2 август 2014 | ДЕОС Работи

Отчет за юли 2014 година

Продължаваме да сме прозрачни за всички, особено във финансирането на ДЕОС. Всеки месец публикуваме своите отчети, числата са лесни за четене, когато източниците са ясни. Малко или много – вие преценете. Всички наши отчети можете да намерите от този линк

Отчет за приходите и разходите през юли 2014 година на ДЕОС

Отчетен период юли 2014 година
Коригиран остатък от предходен период 1679.43
Приходи
1 Дарения по банков път или еквивалентни канали (paypal, epay)* 689.20
2 Приходи от продажба на тениски 0.00
Общо приходи 689.20
Разходи
1 Банкови такси и комисиони 0.39
Закупуване на софтуер за уебсайт 82.49
2 Промотиране на постове във фейсбук 200.00
Общо разходи 282.88
Остатък за следващ период 2085.75
* Списък на дарителите
1 Катина Пенева
2 Емил Георгиев
3 Вася Атанасова
4 Христо Георгиев
5 Красимир Николов
6 Андрей Людмилов
7 Даниел Апостолов
Share