4 март 2015 | Отчети

Отчет за февруари 2015 година

Традициите трябва да се спазват, а ценностите да се уважават. Нашата най-голяма е прозрачността и всеки месец отчитаме приходите и разходите си. До стотинка.

Отчетен период Февруари 2015
Остатък от предходен период 2,165.01
Приходи
1 Членски внос 40.00
2 Дарения 360.00
Общо приходи 400.00
Разходи
1 Такса публикуване в Държавен вестник 35.00
Общо разходи 35.00
Остатък за следващ период 2,530.01
* Списък на дарителите  
1 Румяна Йохнева  
2 Димитър Мурджев  
3 Даниел Апостолов  
Share