9 октомври 2014 | Отчети

Отчет за септември 2014 година

По принцип партиите имат законови задължения да публикуват своите отчети за приходите и разходите. Без да квалифицираме, начинът по който го правят е точно такъв – съобразно закона и не особено удобно за потребителя. От самото начало на ДЕОС ние го правим по възможно най-прозрачния начин – всеки месец, до стотинка. И през септември не изневеряваме на своето ДНК

Отчетен период Септември 2014
Остатък от предходен период 2,399.85
Приходи
1 Дарения по банков път или еквивалентни канали (paypal, epay)* 890.00
2 Приходи от продажба на тениски 10.00
Общо приходи 900.00
Разходи
1 Втори тираж на вестник ДЕОС 86.40
2 Реклама във Фейсбук 40.00
Общо разходи 126.40
Остатък за следващ период 3,173.45
* Списък на дарителите
1 Емил Георгиев
2 Жюстин Томс
3 Георги Георгиев
4 Ясен Живков
Share