24 ноември 2014 | ДЕОС Работи

Отчет за октомври 2014 година

Всеки месец отчитаме своите приходи и разходи. До стотинка

Отчетен период Октомври 2014
Остатък от предходен период 3,173.45
Приходи
1 Дарения по банков път или еквивалентни канали (paypal, epay)* 666.00
2 Приходи от продажба на тениски 0.00
Общо приходи 666.00
Разходи
1 Съдебни и банкови такси по регистрация 96.00
2 Регистрация БУЛСТАТ 55.00
3 Реклама във Фейсбук 40.00
4 Участие в семинар 337.66
Общо разходи 528.66
Остатък за следващ период 3,310.79
* Списък на дарителите
1 Борил Гуринов
2 Жюстин Томс
3 Емил А. Георгиев
4 Петко Петков
Share