13 декември 2014 | Отчети

Отчет за ноември 2014 година

За да докажем, че прозрачността в политиката е възможна, всеки месец публикуваме своя очет за приходите и разходите.

Отчетен период Ноември 2014
Остатък от предходен период 3,173.45
Приходи
1 Дарения по банков път или еквивалентни канали (paypal, epay)* 175.50
2 Приходи от продажба на тениски 0.00
Общо приходи 175.50
Разходи
1 Организиране на среща с блогъри 24.50
2 ДЕОС @ office 20.00
Общо разходи 44.50
Остатък за следващ период 3,304.45
* Списък на дарителите
1 Катина Пенева
2 Жюстин Томс
3 Борил Гуринов
Share