2 април 2015 | ДЕОС Работи

Отчет за март 2015 година

Както всеки месец, до стотинка

 

Отчетен период Март 2015
Остатък от предходен период 2,530.01
Приходи
1 Членски внос 184.00
2 Дарения 860.00
Общо приходи 1,044.00
Разходи
1 Дизайн на ново лого по договор 880.06
2 Организиране на среща 300.00
3 Наем на зала 330.00
Общо разходи 1,510.06
Остатък за следващ период 2,063.95
* Списък на дарителите  
1 Таня Божилова  
2 Михаил-Ернесто Михайлов  
3 Богомил Маринов  
Share