8 юни 2015 | ДЕОС Работи

Отчет за май 2015 година

Както всеки месец, отново публикуваме своя месечен отчет. До стотинка, много или малко – политика може да се прави и без колосални приходи или държавна субсидия.

Отчетен период Май 2015
Остатък от предходен период 2,113.95
Приходи
1 Дарения 20.00
2    
Общо приходи 20.00
Разходи
1 Организиране на пресконференция в БТА 348.00
Общо разходи 348.00
Остатък за следващ период 1,785.95
* Списък на дарителите  
1 Даниел Апостолов  
Share