7 май 2015 | ДЕОС Работи

Отчет за април 2015 година

Колкото и малко да са нашите приходи, ние продължаваме да се отчитаме всеки месец. До стотинка.

Отчетен период Април 2015
Остатък от предходен период 2,063.95
Приходи
1 Членски внос 20.00
2 Дарения 30.00
Общо приходи 50.00
Разходи
1    
Общо разходи 0.00
Остатък за следващ период 2,113.95
* Списък на дарителите  
1 Даниел Апостолов  
2 Галя Тодорова  

 

Share