1 септември 2015 | ДЕОС Работи

Отчет за август 2015

 

Отчетен период Август 2015
Коригиран остатък от предходен период 6 039.77
Приходи
1 Членски внос 80.00
2 Дарения 2 225.00
Общо приходи 2 305.00
Разходи
1 Социологическо проучване – Алфа Рисърч 3 600.04
Общо разходи 3 600.00
Остатък за следващ период 4 744.77
* Списък на дарителите  
1 Александра Миркова  
2 Димо Стоянов  
3 Емил А. Георгиев  
4 Даниел Апостолов  
5 Кирил Тодоров  
6 Чавдар Арсов  
7 Емил Коен  
8 Недрет Реджеп  
9 Александър Петров  
10 Катина Пенева  
11 Иван Андреев  
Share