10 септември 2014 | ДЕОС Работи

Отчет за август 2014 година

Почтеността и прозрачността вървят ръка за ръка и политическите партии не бива да бягат от това. Колкото и скромни да са финансирането и разходите ни, всеки месец публикуваме отчет до стотинка. Няма да изневерим на себе си, ето отчета за август 2014 година.

 

Отчетен период Август 2014 година
Остатък от предходен период 2,168.24
Приходи
1 Дарения по банков път или еквивалентни канали (paypal, epay)* 300.00
2 Приходи от продажба на тениски 0.00
Общо приходи 300.00
Разходи
1 Банкови такси и комисиони 0.39
2 Разходи за регистрация като партия (в СГС) 68.00
Общо разходи 68.39
Остатък за следващ период 2,399.85
* Списък на дарителите
1 Катина Пенева
2 Емил Георгиев
3 Йордан Тиков

 

Share