30 октомври 2016 | Становища

Нашият тест за „презигодност“ реши – на 6-ти ноември ДЕОС ще подкрепим Трайчо Трайков

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82

ДЕОС не участваме със собствен кандидат на изборите за президент, но искахме да установим коя от кандидатурите в най-голяма степен застъпва нашите политически виждания, така че да я подкрепим и призовем членовете и симпатизантите си да гласуват за нея.

Разбира се, ние не взехме това решение произволно или само по силата на някакви симпатии, а чрез специална процедура, наречена от нас „тест за презигодност“. С негова помощ прекарахме възгледите и качествата на основните петима претенденти: Цецка Цачева, Румен Радев, Ивайло Калфин, Татяна Дончева и Трайчо Трайков през цедката на нашите основни ценности и принципи.

Екип на ДЕОС разработи специален инструмент – въпросник в две части, чрез който на специално събрание, състояло се на 30 октомври, определихме кандидата, когото ще подкрепим.

За да вземем решение, направихме списък с 11 въпроса, с чиито отговори да видим кой от основните кандидати се приближава най-много до нашите програмни ценности, изложени в нашия манифест „Либерализъм в 9 точки и ½“; друг списък от 8 въпроса служеше да ни ориентира доколко личните качества на тестваните кандидати съответстват на изискванията за заемане на най-високия пост в държавата.

Събралите се членове на ДЕОС дадоха отговори на всички въпроси в теста за презигодност, като резултатът за всяка кандидатура представляваше сумата от положителните и отрицателните точки, които тя е набрала, разделена на броя на участниците в събранието.

По този начин първо място в предпочитанията ни зае Трайчо Трайков. Той набра 14,75 точки (от 22 възможни) по въпросника за близост до програмните положения на ДЕОС, изпреварвайки значително Татяна Дончева, която получи отрицателния сбор от минус 5,29 точки. Трети се класира Ивайло Калфин с минус 15,71 точки, а Радев и Цачева затвориха ариегарда на класацията с минус 20,5, съответно минус 21,5 точки. Трайчо Трайков получи също така и най-много точки по скалата за пригодност за президентския пост.

%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82

В това няма нищо чудно: в изказванията си Трайков по редица въпроси застава доста близо до либералните ценности, които в ДЕОС възприемаме като свое символ-верую. За съжаление другите кандидати не само са много далеч от тях, но някои като Цецка Цачева, например, получиха и много ниски оценки по скалата за пригодност да изпълняват службата президент на републиката.

Тестът за презигодност, който включваше детайлно запознаване с изказванията на кандидатите, показа още, че кандидат-президентската кампания като цяло е силно повърхностна, че много важни въпроси на държавата буквално отсъстват от посланията на претендентите, че рационалният дебат за бъдещето е заменен от заклинания, празни обещания и нагнетяване на страх.

ДЕОС знаем, че оздравяването на обществото и държавата минава през разбиването на башибозушко-ченгесарския политически монопол, олицетворяван от ГЕРБ и псевдопротивниците й от БСП. Началото на този процес може да бъде поставено само след успешен избор на президент, приемащ либералните ценности на върховенството на закона, пазарната икономика и активната външна политика като част от свободния свят.

В този смисъл призоваваме своите членове, симпатизанти и избиратели на тези президентски избори да подкрепят кандидатурата на Трайчо Трайков!

Share