28 март 2014 | Становища

„Ляво-Дясно“ е остаряло и ограничаващо обяснение

Всеки нов политически субект у нас се сблъсква с въпроса към коя част на политическия спектър „ляво-дясно” принадлежи. Ние от ДЕОС считаме този въпрос за прибързан, морално остарял и дори понякога вреден. Моделът „ляво-дясно” е създаден, за да опише политическия спектър в Западна Европа през 18-19 век, и не може да обхване ценностните дилеми на едно съвременно общество.

Разделението „ляво-дясно” полага основите на много безссъдържателни дискусии, които изпълват българския политически живот и отблъскват гражданите от политиката. Ако се загледате в произволно интервю на някой от родните политици, ще се чуете много идеология и политология, както и подробно разнищване на отношенията между личностите (пази Боже) в това професионално поприще. Ще загубите бързо интерес, защото всъщност рядко се чуете да обсъждат решения на общественозначими проблеми.

Разделението „ляво-дясно” е опростен модел на съществуващите ценностни и морални дилеми, които възникват от конкуриращите се интереси на различни големи групи в обществото. У нас обаче, съществуват обществени проблеми, които са толкова значими, че засягат всички групи в обществото.

Приемането ни в ЕС през 2007 година даде индулгенция на политическата класа, че България е работеща демокрация и пазарна икономика, но всеки от нас може да даде примери на неизпълнение на Копенхагенските критерии:

  1. Демократичният процес у нас е компрометиран от корупция, манипулации и привилегиите (вкл. медийни) на парламентарно-представените партии = суспенирана демокрация.
  2. Принципите на пазарната икономика се нарушават от фактическия олигопол в големите обществени поръчки и от неравнопоставеното третиране на фирмите от малкия и среден бизнес.
  3. Администрацията не осигурява бързо правоприлагане и лесен достъп до европейско финансиране, което намалява конкурентоспособността на икономиката.

Съществуващите партии у нас привидно приемат готов набор от ценностни предпочитания, който е удобно извинение да не се допитват до мнението на своите избиратели. Те негласно заявяват, че параванът „европейски социализъм” или „християндемокрация” е достатъчно подробен, за да избегнат дискусии на конкретни политики с избирателите си.

Целта на ДЕОС е различна – да даде възможност на гражданите да изразят своите предпочитания по всеки един от важните въпроси и да участват в създаването на позицията на движението по наистина демократичен начин.

Поради това ДЕОС се стреми:

Всъщност от 15 години у нас няма голяма партия с напълно лява или дясна платформа за управление. Както знаем, лява партия въведе и поддържа плоския данък, а дясна партия искаше социални ангажименти от инвеститорите. Облекчаването на лицензионните режими се обещава от всички, но не се изпълнява от никой. Разпределението на бюджетни средства между министерствата е относително постоянно, независимо от прокламираната ориентация на управляващата партия.

От друга страна има осезаема нужда както от „леви”, така и от „десни” управленски действия: либерализиране на процедурите за наемане и освобождаване на служители, но и допълнително финансиране на спешната медицинска помощ.

Необвързването с конкретна идеология и фокусът върху конструктивните дискусии, дават възможност на ДЕОС да създаде политическата инфраструктура, която да генерира правилните управленски решения, а не да „оправдава“ идеологически обоснованите действия.

Share