6 март 2017 | Избори 2017

Кандидатите на ДЕОС: 3 МИР – Варна

 

Здравейте, аз съм Катюша Димитрова Тунева – Банкова от град Варна. Професионалната ми сфера е социалната дейност.

Моите причини да бъда кандидат на ДЕОС:

Председател съм на СНЦ „Варненски майки“ над десет години. За това време аз и моите съмишленици в сдружението имахме възможността от първа ръка да се сблъскаме с проблемите, съпътстващи децата в неравностойно положение, с живота на деца в риск, с проблемите на домовете за деца, лишени от родителски грижи, с „меда и жилото“ на приемната грижа.

Твърдо съм убедена, че грижата за децата на България се нуждае от спешни и адекватни промени във всички области и посоки.

Приех номинацията за кандидат-депутат на ДЕОС от гр. Варна, защото мисията на живота ми са децата.

Смятам, че само личното и активно участие на хора с реален опит би променило погрешната същност на социалната сфера, а именно презумцията, че детето/човекът в риск се нагажда към системата, а не – системата към него и неговите нужди. Вярвам, че грижата за хората, нуждаещи се от специализирана социална подкрепа и защита е основно задължение на демократичната държава и на гражданското общество.

 

Гласувайте за Катюша Тунева в 3 МИР – Варна с номер 16 (коалиция „Движение Да, България!“) и преференция за номер 10!

Share