5 август 2014 | ДЕОС Работи

Искаме твоята подкрепа. Предлагаме откритост, почтеност и отговорност

В момента ДЕОС се намира на финалната права в процеса по регистрация съгласно Закона за политическите партии. Същият изисква, след създаването на Инициативен комитет и провеждането на Учредително събрание, да изготвим и предадем на Софийски градски съд списък, съдържащ данните на не по-малко от 2500 членове.

Крайният срок, който трябва да спазим е 31.08.2014 г.

Ако харсеваш нашите идеи и искаш да ни подкрепиш – иди на нашия сайт и попълни този формуляр. Когато го отвориш, ще видиш, че става дума за твоите 3 имена, ЕГН и постоянен адрес. С други думи, става дума за твои лични данни.

Законосъобразно ли е това?

Да, защото ни ги предоставяш доброволно, а в ДЕОС ги събираме за една конкретна, точно определена и законна цел – регистрацията като политическа партия.

В допълнение, не само законът, но и нашата морална представа ни задължава да третираме данните ти добросъвестно, както и да полагаме нужната грижа за тяхната конфиденциалност и закрила.

Как ми гарантирате това?

Действията по регистрацията се извършват от вече вписаното по Закона за юридически лица с нестопанска цел едноименно сдружение ДЕОС, което е администратор на лични данни и като такова отчита дейността си пред КЗЛД.

Какво всъщност се случва с личните ми данни?

След като ги въведеш на нашия сайт, ние ги добавяме към списъка, който ще внесем в Софийски градски съд, защото той е компетентният за регистрацията на политическите субекти орган.

Не трябва ли да подпиша нещо?

Не си длъжен, но бихме приветствали, ако си изтеглиш декларацията за членство, като след това я разпечатиш,  попълниш, подпишеш, сканираш и накрая ни я пратиш на info @ deos.bg.

Кой освен ДЕОС ще има достъп до данните ми?

Единствено служителите на съда, съдията и призованият в производството по регистрацията прокурор.

Да ви се доверя ли?

Нямаш причина да не го направиш, защото спазването на закона е една от основните ни ценности. Отделно от това заставаме пред теб с имената и миналото си. За нищо на света не бихме рискували своята репутация, нежели онази на ДЕОС, която изграждаме с толкова труд.

Мога ли да ви помогна с още нещо?

Разбира се, а ако не се сещаш точно с какво –виж тези подсказки или просто се свържи с нас!

Share