26 юли 2014 | ДЕОС Работи

Закъснялото действие не е решение

Доброто правоприлагане се отличава с това, че действа

Такъв ли е случаят в старозагорския квартал Лозенец?

Не.

Защото държавните и общинските органи са бездействали дълго (в някои случаи над 20 години) като в това време дори са приемали плащания за данък сгради (макар че по-скоро не са) или пък са снабдявали (или търпели противоправното снабдяване на) незаконните постройки с вода и електричество.

С бездействието си, органите са създали у засегнатите от събарянето граждани впечатлението, че толерират незаконните им постройки. Ако към това добавим и щедро раздаваните предизборно обещания на политици от всички разцветки, че щели да узаконят постройките им, ако гласуват за тях, то омагьсаният кръг от злоупотреба с власт, зависимост и беззаконие става съвършен и завършен.

Логично е той да води само към едно – пълно беззаконие. От последното не страдат само циганите, а всички ние.

Разбира се, че все отнякъде трябва да се започне. Но трябва също така да се отчита разликата между разрушаването на строеж на фаза „първа плоча“ и разрушаването на постройка 5, 10 нежели пък 20, години след нейното изграждане. Такова разрушаване е равносилно на експроприацията, извършвана след 9.IX.1944 г. Без политическо решение и действие т.е. ако не бъдат ангажирани публични ресурси (не само финансови) за решаването на жилищната нужда на засегнатите влизаме в хипотезата на нарушаване на основни човешки права.

Политическото действие осигуряващо подслон не следва да бъде безплатно – има достатъчно много правни механизми, които да позволят дългосрочно възстановяване на вложените в жилищата пари.

Защото всичко е въпрос на адекватно правоприлагане.

А доброто правоприлагане, както казахме в началото е навременно, постоянно и еднакво. За всички. Погледнат от тази перспектива проблемът в старозагорския Лозенец не е етнически или малцинствен, а проблем на недостатъчно доброто българско правоприлагане.

Такива проблеми има и в София в многократно по-голям мащаб и само ако споменем кварталите Факултета, Христо Ботев, Баталова воденица и Филиповци ще видим до къде може да стигне едно отлагане или по-скоро отказ от правоприлагане в името на теснопартийни интереси.

По темата за ДЕОС работиха

Share