30 ноември 2015 | ДЕОС Работи

Законопроектът за бюджет 2016 – най-добрият показател, че на България е нужна либерална опозиция

Законопроектът за бюджет 2016  беше приет на първо четене на 19 ноември 2015 г. с гласовете на народните представители от ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ, ПФ и БДЦ.

За нас в ДЕОС е ясно: колегиалната атмосфера сред управляващата коалиция и липсата на особени критики издадоха, че уж десните партии ще загърбят голяма част от своите предизборни ангажименти в името на безметежното протичане на още една управленска година. Този бюджет не става за друго, освен да осчетоводи разходите, които нереформираните системи трупат и да потърси откъде да ги покрие. От исторически опит знаем, че най-ощетена от подобна политика на псевдо-стабилност е средната класа нетни данъкоплатци, т. е. високообразованите служители, самонаетите хора, дребният и среден бизнес, които и този път ще  имат честта и удоволствието да покрият сметката.

Спрямо бюджета за 2015 г., в този за 2016 г. е заложен ръст на приходите от корпоративен данък до 1,735 млрд. лева или 11,7%. В ДЕОС смятаме тази стойност за занижена, защото текущото изпълнение на бюджет 2015 до м. септември т.г. подобно ниво на приходите от този данък ще има още през тази година, a ръстът на икономиката през 2015 г. съдържа достатъчно инерция, за да продължи и догодина. Същото може да се каже и за очакваните приходи от данъка върху доходите на физическите лица в размер на 2,830 млрд. лева – те ще бъдат в подобен размер вероятно още през 2015 г. Едновременно с това данните за третото тримесечие  от тази година показва устойчивост в ръста на работна заплата, който е с над 7% на годишна база. Конкретно за приходите от този данък положително ще повлияе и запазването на максималния осигурителен доход в размер на 2600 лева/мес., предвид на това, че осигуровките свиват облагаемата основа за този данък. ДЕОС напомняме, че стана традиция преизпълнението на бюджетни приходи да се брои като “управленска заслуга на правителството” и да се харчи “в движение” пак от него.

Приходите от ДДС са преценени консервативно на 8,410 млрд. и има основание за това, предвид на сериозния им ръст през 2015 г., когато има изгледи да достигнат рекордните 8 млрд. лева.

Срещу приходи от акцизи за 2016 стои амбициозната цифра от 4,67 млрд. лева и вероятно отчита повишението на акциза за цигарите. ДЕОС се съмняваме, че завишението на данъци и акцизи с определен процент води до правопропорционално нарастване на приходите от тях – напротив, част от пушачите може да се откажат, други – да се насочат към черния пазар. Сумата на акцизните сборове ще бъде постигната само ако ниската цена на петрола се задържи и догодина, което прави потреблението на горива по-достъпно. Същото важи и за очакваните по-високи приходи от винетни такси, където дежурно съществува риск не само от отказ от пътуване, но и от бум на подправени стикери, за което хартиената система е особено податлива, а електронна винетка поне догодина няма да има.

В перото „Други данъчни приходи“ се наблюдава необичаен скок до 0,837 млрд., за сравнение – през 2014 г. те са били едва 116 млн. Причината е в очаквания еднократен приход от концесията на Летище София, който обаче няма да попадне в Сребърния фонд, а е запланувано да покрие капиталовата дупка в БДЖ – ето още един пример за духа на целия бюджет, белязан от отлагане и отказ от реформи.

По традиция и следващата година ще има бюджетен дефицит, този път в размер на 1,8 млрд. лева – нещо нежелано и недопустимо в години на някакъв икономически растеж, когато  трябва антициклично дълговете да се топят и да се трупат буфери за периодите на лоша конюнктура.

В духа на популизма и носенето по течението неизпълнени остават ключови предизборни обещания на десните партии, многократно декларирани в програми и телевизионни студия. Такова е продължаващото дискриминационно облагане на доходите на дребния бизнес, в частност на едноличните търговци с 15%, спрямо единната ставка за физическите лица от 10%. Аргументът, че по този начин се отчита и данък дивидент от 5% не е състоятелен, тъй като приходът от него за 2016 г. ще бъде 80 млн. лв. , основно отчислен от държавните ЕАД, спрямо данък печалба от 1,734 млрд.. 0,04% ефективно събиран данък спрямо 5% за ЕТ. ДЕОС сме против тази очевидна и подкрепена с цифри дискриминация на най-дребния бизнес, настояваме за нейното незабавно намаление до общите за всички физически лица 10%. Но ако едноличните търговци остават традиционно дискриминирани, то за други групи данъкоплатци се запазиха цяла редица заварени преференции и изключения, издействани през годините чрез лобистки и популистки натиск. В този списък, например, са ваучерите за храна, облекченията от корпоративен данък за инвестиции на земеделски производители, данъчната ваканция за рентите от земя, намалената ставка ДДС за пакетния туризъм, данъчните облекчения за заемополучатели на жилищни кредити и за сключилите застраховка живот. ДЕОС смятаме този подход на изключения и преференции за грешен. В нашата представа данъчното облагане трябва да бъде просто, прозрачно и най-вече ниско.  

Накратко, гореизложените слабости на бюджет 2016 могат да се разделят на две групи:

1. Приходна част, белязана от подценени приходи от данък общ доход и корпоративен данък, под риск фиктивното “преизпълнение” да бъде похарчено не по най-добрия начин. Запазване на дългия списък лобистки данъчни подаръци и пробойни за сметка на дискриминацията на най-дребния бизнес – едноличните търговци. Отказ от приватизация на лошо управлявана и неносеща доходи държавна собственост.

2. Разходна част, огледало на нереформираните системи – губещи държавни дружества в енергийния, транспортния и здравния сектор, прекомерен брой общини и области, нереформирани силови ведомства, неравномерно натоварена съдебна система, смесване на функции на системите, най-вече вменяване на социални функции на образователната и отбранителната система, национални доплащания за земеделие – въпреки и отгоре на златния дъжд от европейски субсидии, допускане на бюджетен дефицит в година с достатъчно висок икономически растеж.

ДЕОС не одобряваме бюджета за 2016 г. Защото той е символ на застоя и безсилието във време, в което България отчаяно се нуждае от реформи. И от решителни и необременени политици, които да ги започнат. България се нуждае от повече ДЕОС.

Share