14 април 2014 | ДЕОС Работи

Европейският съюз и ние – единство и равенство

В последния си материал на тема обединена Европа от ДЕОС представихме на вашето внимание изключително важната роля на Европейския съюз като гарант на развитието в условията на мир, спокойствие и просперитет.

Днес ще насочим погледа ви към едно друго негово достояние, а именно на залегналия в основата му принцип на единство и равенство.

Защо това е важно ли?

Много просто – историята ни учи, че стремежът за надмощие на една нация или държава над някоя друга (или пък над всички останали) е вкарвал предшествениците ни на континета в продължили столетия непрекъснати конфликти.

Основателите на Европейския съюз много мъдро са достигнали до извода, че този проблем може да се реши веднъж завинаги само чрез постигането на единство, както и че единството може да съществува само там, където властва равенството.

Това е причината Евросъюзът не само да е замислен, но и да е създаден като общност от единни и равнопоставени партньори.

Оооо, ще каже някой – но България е членка вече седма година и нито се смята за равностоен партньор, нито пък полага усилия за единството в съюза.

Да, това за съжаление е така.

Но на какво се дължи?

Не се ли дължи на двусмислените изказвания и най-вече действия на онези, които ни управляват през въпросните 7 години?

Които говорят за България като за „малка и незначителна държавица, от която така или иначе нищо не зависи“?

И не само внушават, че може би трябва да потърси членство в някоя друга (славянска или православна) общност, а и сериозно подкопават провежданата от ЕС политика?

Стига глупости!

Ние от ДЕОС не само не смятаме, че България е малка или незначителна, а че тя всъщост има всички предпоставки да бъде ключов играч в Европейския съюз – единствената общност, която (за разлика от други) е изградена както върху единството и равенството, така и върху законността, демокрацията и пазарната икономика.

Тази цел, обаче, е осъществима само с подходяща политика.

Политика, която е отговорна, и която не поставя под въпрос принадлежността на България към най-прогресивната част от съвременното човечество. Политика, която ще работи за истинско единство и равенство, а няма да ги използва само като куха фраза.

Казваме това съвсем целенасочено, защото наближават изборите за Европарламент и от нас зависи каква България ще посрещне утрото на 26 май – европейска и действена или унила и азиатска.

Изборът, както винаги, е ваш!

За ДЕОС – Емил А. Георгиев

Share