4 април 2014 | Становища

Европа втвърдява тона

След седем години членство в ЕС, България е заплашена от пълно спиране на еврофондовете, поради липса на напредък в борбата с корупцията. Досега редовните мониторингови доклади отчитаха липса на воля за такава борба, но зад умерения дипломатически език се криеше констатацията, че съдебната система прикрива политическия елит при злоупотребата с държавни и европейски средства. През 2008 голяма част от парите по еврофондовете бяха замразени. Година по-късно те бяха размразени, за да поощрят започналите разследвания срещу висши държавни служители, но най-вече за да поощрят волята на обществото да отхвърли компрометиралата се управляваща коалиция.

За съжаление, няколко години по-късно много от преписките и делата приключиха, а наказани по правило няма. Неизбежно е сравнението с Румъния, където има няколко осъдени бивши министри (включително премиерът Адриан Нъстасе) и десетки разследвани депутати, кметове и магистрати. Всъщност Румъния не е отделена от България в политически план по съвсем друга причина – конституционната криза от 2012 година. Новия член на ЕС – Хърватия също ни изпревари в борбата срещу злоупотреби при възлагането на обществени поръчки като осъди бившия премиер Иво Санадер.

Докладът на комисията за бюджетен контрол и последващото му приемане от Европейския парламент е акт, с който евроинституциите се опитват да тласнат политическия ни елит към така необходимия катарзис. За съжаление съществуващите парламентарно представени партии са обречени да следват досегашния си престъпен начин на работа. Те са самоподдържащи се системи, които могат да имитират реформи, или в краен случай да жертват някоя своя брънка, но не могат да променят изцяло своя модус операнди.

Значително по-интересен е въпросът защо иначе нерешителните и склонни към компромиси Европейски институции втвърдиха точно сега своята позиция. Катализатор на тази промяна са събитията в Украйна и в по-малка степен тези в Турция. Случилото се в Украйна показа нагледно до какво води комбинацията от фактори: повсеместна корупция, бедност и енергийна зависимост, авторитарен и зависим от външни сили политически елит. Тези условия напомнят ли ви на нещо? Те се повтарят, макар и в по-слаба степен и у нас. В Украйна едно леко „побутване“ отвън доведе страната на ръба на фалит и гражданска война, а след това и до прекрояване на границата.

Това, което някои хора в ЕС са осъзнали, и това, което ние всички трябва да разберем, е, че в нашето общество няма просто много корупция. Корпуция има в Италия и в Гърция. У нас има разпад на държавността, има отказ от принципите на правовата държава и отказ от съобразяване с Европейските закони (последно по отношение на „Южен Поток“).

ЕС реагира, засега бавно и половинчато, защото не всички ръководители са отделили нужното внимание на факта, че България не може да се справи с геостратегическите си задачи в рамките на ЕС:

Неформалната коалиция на големите политически сили у нас не иска да извърши така нужните на страната реформи. Поради тези причини политическо движение ДЕОС призовава гражданите на България да изразят по-активно своята позиция, че настоящият политически елит е загубил своята легитимност. Също така те трябва да отхвърлят продуктите на политическото инженерство и олигархията, чиято скрита цел е единствено продължаването на съществуващите клиентелистки схеми.

Гражданите трябва да потърсят нов политическ формат, който да зачита тяхната воля, да приема и обсъжда техните идеи, и да не прикрива чужди интереси зад кухи идеологически рамки.

За ДЕОС – Ивайло Пангаров

Share