15 октомври 2015 | Становища

ДEOC искаме Лайпцигската харта да стигне до картите на градовете

ЛАЙПЦИГСКАТА ХАРТА ЗА УСТОЙЧИВИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ

Съгласувана на Неформалната среща на министрите, отговарящи за развитието на градските райони и териториалната кохезия в Лайпциг24-25 май 2007 г.

„Ние, министрите, отговарящи за развитието на градските райони в държавите-членки на Европейския съюз, смятаме, че европейските градове, малки и големи, в хода на историята са се развили като ценен и незаменим икономически, социален и културен актив. За да защитим, укрепим и доразвием нашите градове, активно подкрепяме стратегията на ЕС за устойчиво развитие, надграждането на Програмата за действие от Лил, достиженията на правото в областта на Законодателството относно градовете от Ротердам и Споразумението от Бристол. По този начин ще бъдат отчетени всички измерения с еднаква тежест. А те включват икономическо благоденствие, социално равновесие и здравословна околна среда….“

Целия текст на Хартата може да прочетете ето >>> тук.

Управленските програми на нашите кандидати в София, Перник и Хасково следват в максимална степен с препоръките, залегнали в Хартата от Лайпциг по отношение на:

– Цялостен урбанистичен подход и градска визия

– Включване, приобщаване и ангажиране на гражданите за каузата на по-високи икономически, социални и екологични стандарти

– Качествени обществени пространства

– Информационните технологии като средство за подобряване на градското управление и ранно прогнозиране на бъдещи проблеми

– Енергийна ефективност

– Образование, предприемачество и новаторство

– Достъпен градски транспорт

– Интегриране на изостанали квартали (в частност ромските гета)

Повече за Местни избори 2015 ще намерите в Избори 2015

Share