1 юли 2014 | Становища

Държава без имунитет

Ние от ДЕОС регулярно призоваваме за прозрачност, честност, откритост и отговорност. През последните дни видяхме съвсем ясно какъв е смисълът на тези думи отвъд политическите речи и шарените картинки. Липсата на прозрачност и честност водят до незнание и недоверие. Непотърсената отговорност за някои постъпки водят до притеснение и страх. Всичко това сублимира в криза на доверието, която застрашава финансовата система у нас.

От години насам информацията колко държавни средства са депозирани в търговските банки се укриваше старателно. Някои медии водиха дела, за да получат достъп до тази информация. Цялата процедура по събирането на данните от голям брой големи институции и държавни дружества отне много време и усилия. Съответно в обществото се наложи представата, че КТБ разчита на парите на държавата, които обаче следват принципа на неопределеността на Хайзенберг – никой не може да уточни къде са и колко са в определен момент. Липсата на прозрачност затруднява отхвърлянето на опасенията, че държавата е изтеглила рязко всички свои средства от банка, която съществува благодарение на тях.

Сривът на банковата система в средата на 90те години и едва няколкото присъди за злоупотреби в този период оставиха неизличими спомени в обществото ни. Няколко скорошни събития притесниха част от потребителите и им припомниха 90те години. Съсредоточаването на огромен дял от държавния финансов ресурс в една банка представлява неспазване на принципа на диверсификация на риска. Това показа най-малкото липса на елементарни познания в областта на финансовия мениджмънт. Ниският дял лоши кредити в портфейла на КТБ (1,5%) на фона на агресивното кредитиране от нейна страна и средният дял лоши кредити у нас (17%) пък събуди опасения, че голяма част от лошите кредити са прикривани въпреки съществуващата система за контрол от страна на БНБ.

Управление „Банков надзор“ към БНБ оперира при абсолютна секретност. То не оповестява никакви данни от ревизиите, които извършва, нито от препоръките, които отправя. Не е известно публично да са налагани санкции на финансови институции. Разминаването между неизменните констатации, че всички банки са ликвидни, и големия дял лоши кредити породи опасения, че част от информацията се прикрива. На този фон няколкото непремерени изказвания на политически лица през последните дни катализираха опасенията, а редовните успокоителни слова на БНБ (напр. от 17 юни) се приеха с недоверие.

Съществуват практики как банков регулатор може да насърчава разумното банкиране и да санкционира рисковото, без това да предизвика силен отлив на капитали. Преди години БНБ публикуваше списък с петте най-стабилни банки според собствената си рейтингова система. Федералният резерв на САЩ не се притеснява да налага публично огромни глоби на банки, нарушили разпоредбите, както и да поставя под особен надзор декапитализирани банки, дори при съществуваща ликвидност.

Нашето общество не разполага с институции, които да се ползват с висока степен на доверие. На няколко пъти правителството изказва прекомерно оптимистични прогнози с намерението да успокоят инвеститорите и да насърчат потреблението. В началото на 2009 година се чу изразът „остров на спокойствието насред криза“, а всяка следваща година се прогнозираше, че „излизаме от кризата“. Липсата на честност не се толерира в едно свободно съвременно общество, защото тя води до саморазрушителна криза на доверието.

Големият проблем е, че липсата на държавническо виждане, слабостите и междуособната война доведоха до отслабване на имунната система на държавата – нейните институции. В такава ситуация всеки най-малък слух има способността да се разпространи като смъртоносен вирус и да донесе непоправими щети. Виждаме го не само в банковата сфера всеки ден. Виждаме как при всеки проблем, при всяко бедствие, при всяка нередност, първите, които се самоорганизират срещу заразата са хората, обществото.

Имаме способността да противостоим на заразата, но ще сме много по-силни като общество, ако имаме подкрепата и навременните действия на институциите. А това става само с реформиране на цялата система на държавно управление, за което вече сме писали.

По темата за ДЕОС работи Ивайло Пангаров

Share