22 януари 2016 | Актуално

Добре дошли в резервата на екскурзоводите

11592558444_5035a72fe2_z

Покрай поредицата политически зрелища, с които започна новата година незабелязано успя да се промъкне една наредба на Министерството на туризма, която заслужава особено внимание заради своята абсурдност. Става въпрос за “НАРЕДБА № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“, публикувана в ДВ брой 5 от 19.1.2016 г. Някой сигурно ще си спомни за многократните опити на различни обединения на заети в туризма сънародници да си издействат изключителни права за определени туристически услуги на българска територия.

Бегъл поглед в интернет показва, че такива щения се лансират още от края на миналия век, но винаги се е намирал достатъчно разум, така че те да не получат сериозно внимание. Но ето че днес,  2016 г. , на деветата година от нашето членство в ЕС и неговия общ пазар се намери онова  правителство, което да вземе тези мераци присърце и да им даде зелена светлина, като ги превърне в нормативен документ.

И така за в бъдеще както разбираме от текста на тази наредба, екскурзоводи  ще могат да стават по пряк път само лица с образование по специалност от 4 точно определени професионални направления: „История и археология“, „Религия и теология“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Туризъм“. С това списъкът се изчерпва. За останалите е предвиден изпит по професията, който ще се провежда  2 пъти годишно в МТ, пред комисия в състав от 8 човека. Пак според текста на наредбата, всички кандидати за професията ще преминават задължителен стаж от 8 седмици при „правоспособен“ екскурзовод, който трябва да им издаде служебна бележка. Естествено, предвиден е и съответен регистър на правоспособните лица.

На много места наредбата напомня, че дали за заявление, изпит, вписване или получаване, винаги се дължи такса по чл. 69 от Закона за туризма (ЗТ), който пък препраща към Тарифата за таксите, одобрена от МС по предложение на Министъра по туризма.

Идваме и на същинския въпрос, кои точно услуги са запазени за така подбраната, обучена и лицензирана професионална общност. Те се съдържат в чл. 27 от наредбата, който гласи:

Чл. 27. Основните дейности, които извършва екскурзоводът, са:

1) посрещане на туристи и придружаването им до местата за настаняване;

2) придружаване на туристи при осъществяване на организирани туристически пътувания с обща цена, екскурзии и други мероприятия и изнасяне на информационни беседи;

3) съблюдаване маршрута на пътуването, информиране на туристите за правилата за поведение, прилагане на мерки за безопасността на туристите по време на пътуването;

4) съпровождане на туристи и оказване на помощ, при необходимост;

5) предоставяне на надеждна, точна и вярна информация във всички свои беседи;

6) изпращане на туристите при отпътуването им до съответните аерогари, жп гари, автогари и морски гари;

7) други.

Така написано излиза, че oще от летището или от момента на минаване на КПП туристическият оператор може да бъде „насочен“ към „подходящ колега“ , който да се прикрепи към групата, ако не иска да бъде заподозрян в неизпълнение на закона. Разбира се, тук някой ще отговори, че гледаме в черни краски и че се има предвид съвсем друго. Ние пък ще възразим, че кой как ще изтълкува и прилага така формулирания текст понякога го решава един единствен СМС от правилното място.

Като напомняме за ред други лобистки предложения, които чукат на вратата и очевидно имат шансове да се реализират (например почиващите в своите ваканционни жилища да се таксуват с туристически данък, блокиране на Airbnb и други услуги от споделената икономика), намираме за необходимо да подчертаем, че за българския туризъм се редуват оплаквания от презастрояване, лоша хигиена, кражби, скъпи таксита, неучтиво обслужване, липса на табели на английски език, многочасови опашки по ГКПП през летните месеци. Но никога не сме чули чужд турист да се е оплакал, че екскурзоводът му е сънародник вместо българин. Може би министерството си е наумило да отстрани точно този „пропуск“, като добави нов вид оплакване – натрапени услуги от нежелани личности.

За ДЕОС – Момчил Якимов

 

*Снимка – chain link fence, автор: liebeslakritze, достъпна под лиценз CC BY-SA 2.0  на Flickr

Share