Ценности

Ценностите са това, което ни обединява. Волята да ги защитаваме е това, което ни държи заедно.

Ние твърдо вярваме, че спазването на правилата е големият проблем на българското общество в момента. На думи и “де юре” имаме системи от правила и процедури, но те се заобикалят, а тяхното неспазване не води до санкции.

Ние сме за:

  • Свобода и толерантност, стремеж към равни права, взаимно уважение, истинска свобода на словото, защита на икономическата инициатива и частната собственост.
  • Прозрачност и откритост в общественото управление и разпределянето на публичните средства.
  • Оптимизъм за бъдещето и грижа към България, основани върху личното благополучие на всеки гражданин и свободата на неговата инициатива.
  • Професионализъм и предприемачески дух, стремеж към ефикасност и ефективност, насърчаване на малкия и среден бизнес.
  • Солидарност и работа в полза на обществото, защото само заедно можем да постигнем повече.