Мисия, визия и цели

МИСИЯ

Тук сме, за да преосновем България като една добре уредена правова държава, в която всички ние с удоволствие играем, учим, работим и живеем.

ВИЗИЯ

Поотделно всеки от нас е ковач на собствената си съдба, а добруването ни като нация зависи от решенията, които вземаме заедно – една сплотена общност от силни и свободни личности. Само като възродим вярата в собствените си сили ще създадем здраво и благоденстващо общество.

ЦЕЛИ