4 май 2016 | Становища

За и Против референдума на Слави – отговорите на ДЕОС

 

Selection Referendum

ДЕОС инициирахме дискусия „За и Против референдума на Слави“, която се проведе на 23 април в зала „Лозенец“ в София. Събитието беше отворено не само за членовете на партията, а и за всички заинтересовани от темата. Неформалната обстановка имаше за цел да насърчи свободното изразяване на различни гледни точки от присъстващите. Модератор на проявата и символичен домакин беше Мениджърът на успеха на ДЕОС Жюстин Томс, а за обзорната част и за мнения по много от повдигнатите въпроси на разположение беше председателят на УС на партията Емил А. Георгиев. Събитието се предаваше на живо както по собствен ДЕОС стрийм, така и чрез препредаване по Радио Бинар.

В хода на дебата на критичен преглед бяха подложени всичките 6 въпроса от референдума, по които българските граждани предстои да се произнесат. Не липсваха мнения, че техният подбор загатва за популистка акция в услуга на възможни политически амбиции на г-н Трифонов.

Като безспорна се очерта точката за електронното гласуване, но точно тя присъстваше в последния референдум, което кара новото повдигане на въпроса да изглежда като прегласуване на затворена тема.

Emil3

Изцяло мажоритарната избирателна система срещна неодобрението на повечето присъстващи. Въпреки предимството на избор на база личностни качества, това остава подход, който допуска до 49,9 % брак на политическата представителност. Идеята за намаляването на броя на депутатите не се прие еднозначно от аудиторията. От една страна има примери на сходни по размер държави със значително по-малочислени парламенти. От друга страна, издръжката на парламента е символична като дял от цялото финансиране на обществената сфера. За сметка на това, ограничаването на парламентарното представителство може да сведе решаването на важни държавни въпроси до гласовете на 32 човека, колкото би било мнозинството при народно събрание от 120 и кворум от 61 депутати. Така нараства рискът с влияние върху крайно ограничен брой хора да се прокарват решения против цялото общество. Чуха се мнения на наблюдатели, че и в момента депутатите не насмогват да се запознаят в подробности с всички внесени текстове, което е най-видно в комисиите и има за резултат некачествено законодателство.

Оживени разисквания предизвика темата за задължителното гласуване, срещу което либералите традиционно се обявяваме против. Чуха се мнения, че повече гласове значи повече предлагане, което ще намали цената на купения вот, обратно на очакванията, че ще му противодейства.

При обсъждането на размера на партийните субсидии ДЕОС застъпихме позиция, че сме за тяхното намаляване, но съчетанието от отсъствие на такива и настоящия рестриктивен дарителски режим ще тласне партиите да се финансират по сиви канали, затова трябва да се отворят повече възможности за доброволно набиране на средства, съчетано с повече прозрачност по тяхното изразходване.

3

Въпреки дочутите аргументи за предимствата на местното самоуправление, мажоритарният избор на областните и районни началници на МВР беше преценен от мнозинството присъстващи като проблематичен, заради риска експертните постове да се превърнат в политически, а за полицейски шефове да бъдат избрани личности, които се възползват от обществените нагласи. В тази връзка бяха напомнени несполучливите избори на скандални кметове и подставени лица на местни велможи.

Дискусията между участниците продължава по електронни канали, а след официалното формулиране на въпросите за референдума ПП ДЕОС ще излезе с официална позиция, която ще отчете всички обосновани мнения от проведената дискусия.

Запис от събитието може да гледате ето тук.

За ДЕОС – Момчил Якимов

 

 

(*) Допълнение от 14.10.2016

Въз основа на окончателния вид на въпросите за референдума, официалната позиция на ДЕОС е:

1. „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“- НЕ

2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване па изборите и референдумите?“ – НЕ

3. „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ – ДА (с по-либерален, но прозрачен режим на дарения)

 

Share