16 февруари 2015 | ДЕОС Работи

Да извадим електронното управление от дървената кутия!

Това е дървената кутия, в която редакцията на Държавен вестник (ДВ) очаква да „внесете“ своите документи, с които да поискате обнародване на известие в печатния орган на Републиката.

Контакт със служителите на ДВ няма, така че никой не ви дава входящ номер, нито по някакъв начин удостоверява, че на определена дата сте поискали оповестяването на определено обстоятелство.

В ДЕОС се „сблъскахме“ с този странен начин на работа през изминалата седмица. Причината за това бе повече от прозаична – ще свикваме общо събрание и поканата за него трябва да бъде обнародвана в ДВ. Как се прави такова обнародване? Решихме да прочетем в Закона за „Държавен вестник”. Каква бе изненадата ни, когато в неговия чл. 10, ал. 1 открихме, че искания за обнародване на известия в ДВ могат да се подават и електронно по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ)!

Понеже знаем, че с прилагането на ЗЕУ има сериозни проблеми, се обадихме в редакцията на ДВ и попитахме дали наистина приемат електронно подадени искания за обнародване. Е, не приемат. Защо? Защото разпоредбата за електронно подаване се отнасяла само до исканията, но не и до съпътсващите ги документи като текст на известието, протокол от органа, взел решението (в нашия случай Управителен съвет) и документ за платена такса. Съпътстващите документи трябвало да донесем лично, а щом сме идвали за тях, то сме можели да си донесем и искането. И да го „подадем“ в дървената кутия от снимката горе.

За нас в ДЕОС правоприлагането и електронното управление са приоритетни. Не можем да търпим неспазването на закони заради удобството на администрацията и в ущърб на гражданите и бизнеса.

Какво направихме в конкретния случай? Написахме писмо до Цецка Цачева и поискахме официалното ѝ становище, защото тя в качеството си на председател на Народното събрание отговаря за изпълнението на Закона за „Държавен вестник”.

http://deos.bg/newsite/wp-content/uploads/2015/02/20150213_Достъп-до-ДВ.pdf

Очакваме нейния отговор и сме готови да ѝ помогнем с предложения как да извадим електронното управление от дървената кутия. Защото това ще е в полза на гражданите, бизнеса, а вярваме и не на последно място – на администрацията.

Името ДЕОС идва от това, че сме дейни. Ако и ти искаш да бъдеш деен или харесваш това, което правим – подкрепи ни!

*Снимка – Държавен вестник на Република България от Емил А. Георгиев

Share