29 септември 2014 | Становища

Външните констатации продължават да са притеснителни

На 16.09.2014г. Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН*) публикува Петия доклад за България, обхващащ периода от 2008г. до началото на 2014г.

Ние от ДЕОС подкрепяме положителната оценка на комисията за напредъка, който е постигнала страната ни в борбата срещу расизма и нетолерантността. Като примери за такъв напредък могат да бъдат посочени въведените увеличени санкции в НК за убийство и причиняване на телесни повреди, извършени с хулигански, расистки или ксенофобски мотиви, както и приемането на редица документи – стратегии за интеграция на ромите и на бежанците.

В същото време, ние сме силно разтревожени от факта, че в доклада на ЕКРН по същество доминират негативните за страната ни констатации:

  • силно е нараснало словото на омразата, както и насилието, насочени към сексуалната ориентация и половата идентичност, и нито едното, нито другото са признати като престъпления в Наказателния кодекс;
  • силно е нараснало расисткото слово на омразата, като в последно време основният му прицел са бежанците;
  • в България действат открито ултранационалистически или фашистки партии, като една от тях дори е представена в Народното събрание (очевидно е, че Комисията визира ПП „Атака”);
  • не са намалели актовете на насилие срещу роми, мюсюлмани и евреи, както и срещу молитвени домове (главно джамии). Практиката до момента показва, че по правило тези престъпления не се разследват или се разследват крайно неудовлетворително. Извършителите остават ненаказани, независимо от факта, че в НК има текстове, по които виновните могат да бъдат обвинени и съдени.

Като либерална партия, ние от ДЕОС вярваме, че уважението и защитата на правата на човека (неразривна част от които е и борбата срещу расизма и нетолерантността) са крайъгълен камък в изграждането на свободна, демократична и правова държава. Констатациите от доклада на ЕКРН показват, че и извън пределите на България ясно се виждат недостатъците в демокрацията ни, дължащи се и на слабата, неорганизирана борба срещу расизма и нетолерантността.

Затова ние от ДЕОС призоваваме бъдещите депутати да поемат ясен ангажимент за постоянно противодействие на расизма и нетолерантността. Ние разбираме, че това не е възможно да се случи в рамките на предизборната кампания, а е ежедневен процес, който ще продължи дълго време, но вярваме, че гласоподавателите, които искат да се противопоставят на расизма, дискриминацията и престъпленията от омраза, трябва да имат избор.

Ние считаме, че една от първите задачи на бъдещото правителство трябва да бъде изпълнението на препоръките, дадени от ЕКПН, главните от които са:

  • да се организира спешно кампания за повишаване на осведомеността, която да популяризира положителния образ и толерантността по отношение на търсещите убежище и бежанците, както и да гарантира, че обществеността разбира необходимостта им от международна закрила;
  • Комисията за защита от дискриминация да изготвя и публикува информационни материали за дискриминацията, както и подробно да разяснява каква е процедурата за подаване на жалби за проява на дискриминация, на различните езици, които се ползват в страната;

Твърдото убеждение на нас от ДЕОС е, че расизмът и нетолерантността са абсолютно несъвместими с либералната демокрация и правовата държава, които от своя страна са базовите ценности на нашата партия. Ние от ДЕОС категорично заявяваме, че ще бъдем безкомпромисни в борбата си срещу дискриминацията във всичките й форми.

* Европейската комисия против расизма и нетолерантността е орган на Съвета на Европа, който публикува периодични доклади за тези явления във всяка от страните в организацията. Те не се основават на свидетелски показания, а на голямо разнообразие на обществени източници за информация. Досега са публикувани пет серии такива доклади. Всяка обхваща до десет страни от организацията.

За ДЕОС по темата работиха

  • Емил Робърт Коен
  • Елица Гил
  • Светла Енчева
Share