31 януари 2016 | Актуално

Бюджетът на София: по-малко пари за повече от същото

23554341940_e5753d759b_k

На свое заседание на 28 януари 2016 г. Столичният общински съвет прие бюджета на града за 2016 г. в размер на 1,260 млрд. лв. 

Без внимание останаха двете предложения на ДЕОС, внесени в СОС на 17.12.2015. Те залагаха на намаляване на дълговото бреме посредством приватизация на Общинска банка АД и увеличаване на Зелената зона за платено паркиране, с приходите от която да се облагородят междублоковите пространства, да се обособят законни паркоместа, да се ремонтират тротоарите и осветлението в радиус от 200 м около всяка метростанция.

Пренебрегването им без дискусия за нас означава само и единствено, че още една година ще бъде загубена в:

-> Поддържане на огромна, непрозрачно управлявана общинска собственост, която не носи доходи за местния бюджет;

-> Висока задлъжнялост (над 2200 лева на 4-членно домакинство през т.г.) с подчертана тенденция за нарастване;

-> Хаос в автомобилния трафик в малките улици и допълнителен разцвет на вандалското паркиране;

-> Вездесъщи кални площи и разбити тротоари;

-> Мръсен въздух, съизмерим с най-лошите примери от Третия свят;

-> Продукт на същата управленска философия е и новината, че на фона на рекордно ниски цени на горивата, се обсъжда увеличаване на цената на билета за градски транспорт от 01.04.2016 с цели 50%.

Пак по същата причина Столична община мълчи за лобистките опити на МОСВ, да натовари общинските бюджети за сметопочистване и сметоизвозване и депониране с нови милиони лева посредством предложени изменения в Закона за управление на отпадъците, лансирани като „изсветляване на доходите на гражданите, които живеят от отпадъци“.

Залага се и на значителното увеличение на някои разходи – включително за сметосъбиране, ремонти на улици и тротоари и озеленяване с 15 до 30%. За съжаление липсва подробен анализ какви са очакваните количествени и качествени подобрения на тези публични услуги, които да обосноват нарасналите разходи.

Това е достатъчно да заключим, че настоящото общинско ръководство, също както и миналото, се ползва от нас с нулев кредит на доверие, а вероятността то да реализира големите промени, които да превърнат София в чист, удобен и красив град –  София за Хората, е повече от символична.

За ДЕОС – Момчил Якимов, Ивайло Пангаров, Емил А. Георгиев

*снимка – Sofia city council, достъпна под лиценз CC-BY 2.o на Flickr.

Share