20 май 2014 | ДЕОС Работи

Административна реформа

Ние от ДЕОС смятаме, че истинска административна реформа в България е крайно належаща и закъсняла. Проблемът не е типично български, тъй като почти всички от старите страни членки на ЕС се сблъскват с остарели и неефективни структури в определени части от администрацията си. Но все пак има огромен брой примери от Холандия до Естония, че “електронизирането”, либерализирането и услесняването на интеракциите между държава и индивид водят нетно до много положителни резултати. Заедно с това не само, че измамите не се увеличават, но и корупцията намалява.

Защо е нужна реформа?

Проблемът в България е системен и се състои от:

Исторически разрастналите се сложни бюрократични процедури са станали тромави, непрозрачни, съдържащи “мълчалив отказ”, дълги опашки и липса на човешко отношение. Ненужното разнасяне от гражданите на документи от една държавна служба до друга е нещо, което самите служби могат да правят електронно една между друга, ако имат системи за интегриран документен мениджмънт. Огромния брой лицензионни режими и разрешителни съдържат в себе си корупционни елементи и потенциал за надменно и арбитрарно отношение на отделния чиновник към конкретна фирма.

Не на последно място агрегираната цена, която всички граждани плащат за цялата тази неефективност е огромна и дори без сложен анализ може да се види, че това, което получаваме за парите си е далеч от всякакъв оптимум. Цената за икономиката ни е още по-голяма като се вземат предвид и изгубените човеко-часове в непродуктивен труд.

Само при сериозна реформа и критичен поглед от 21. век би се запитал човек, водят ли реално до нещо добро, или алтернативно, предотвратяват ли нещо лошо огромна част от сложните административните процедури и закони. След критичен преглед резултатът би бил определени процедури да се премахнат, а други да се осъвременят и опростят.

Какво е решението и защо тези реформи са “непопулярни”?

Решението е комплексно и включва:

Преосмислянето на нуждите да съществуват определени процедури (всяка от които сама по себе си пази “да не стават измами”) е нещо много трудно и ние от ДЕОС си даваме сметка за това.

Трудно и непопулярно е, защото срещу интереса на гражданите за ефективна администрация стоят вече законно придобитите права и интереси на другите страни – държавни чиновници за работните си места, политици за влиянието си, държавно мандатирани частни лица като нотариуси, данъчни консултанти и др. за хонорарите си и т.н. Сериозна административна реформа всъщност е политически автогол, тъй като трудно която и да е партия би спечелила вота на самите държавни служители, които са огромен брой потенциални избиратели.

Кои са стъпките в правилната посока?

Ние в ДЕОС обаче вярваме, че стремежът винаги трябва да е към максимално добри, изгодни и бързи услуги за гражданите и фирмите, а интересите на гореизброените групи трябва да са само второстепенни.

Ето само част от нашие идеи за стъпки в правилната посока:

Опит от ЕС показва, че опасенията, че при опростени процедури биха довели до измами просто не са подкрепени с емпирични доказателства. Аналогично както простия  плосък данък води до яснота и просперитет за всички, така и простите и ясни правила и процедури във всяка една сфера биха улеснили гражданите.

Прозрачност при придвижване и одобряване на документи и изобщо при следене на статуса им. Интегрирани системи за размяна на документи между самите части на администрацията.

Кипи безсмислен труд за преводи, легализации и заверки на най-стандарни документи от други държави членики. Това затруднява ненужно граждани, инвеститори, фирми и дори самата администрация.

Това е най-трудната стъпка от административната реформа, а именно признаването, че адмнистрацията трябва да се раздели с определени служители, част от които трудно биха се ориентирали в частния сектор. Чуждият опит показва, че дори цената на “златни ръкостискания” се изплаща и голяма част от тези служители могат да бъдат пенсионирани по-рано с доброволни приемания на такива мерки по взаимна изгода. Може би именно там се крие разковничето за електорална подкрепа за започването на бъдеща административна реформа–с обявяването на мерки, които са атрактивни и за самата нереформирана администрация!

Share